Informatie

Wat leuk dat je mee wilt doen! Hier vind je alle praktische informatie over een lidmaatschap bij OKK Dordrecht. Lees alle informatie goed door en vul het onderstaande aanmeldformulier in.

Gratis proeflessen

Ben je benieuwd hoe de lessen zijn? Kom gerust langs om 2 gratis proeflessen te volgen! Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Kom gewoon naar de locatie van de les en meld je daar bij de leiding. Ouders mogen uiteraard bij de proeflessen blijven kijken. Blijven ze niet dan vragen wij een telefoonnummer achter te laten, zodat wij hen kunnen bereiken. Ook als je al lid bent van OKK, kun je bij een andere les 2 proeflessen volgen!

Contributiebedragen
Recreanten t/m 15 jaar betalen € 13,25 per maand en voor ieder extra lesuur € 6,60 per maand. Recreanten vanaf 16 jaar betalen € 15,50 per maand en voor ieder extra lesuur € 7,75 per maand. Recreanten krijgen 10% korting op de contributie bij het derde en volgende lid van een gezin.

Selectieleden betalen € 16,55 per maand en voor ieder extra lesuur € 6,95 per maand. Selectieleden uit één gezin krijgen 10% korting op de contributie. Selectieleden jazzdance betalen jaarlijks € 50,00 selectiebijdrage.

  • contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling
  • betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van automatische incasso
  • de contributie wordt berekend over 11 maanden (1 september t/m 31 juli) per seizoen, met uitzondering van RG daar wordt de contributie over 12 maanden berekend
  • de contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV)
  • IBAN contributierekening NL68 INGB 0000 2123 90

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden t/m 15 jaar € 20,00 (inclusief OKK t-shirt) en voor 16 jaar en ouder € 13,00 (exclusief OKK t-shirt). Het inschrijfgeld wordt éénmalig geïncasseerd bij de eerste automatische incasso van de contributie.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
Als je lid wordt van OKK Dordrecht, word je automatisch ook lid van de KNGU. Als lid van de KNGU kan je onder andere meedoen met wedstrijden en val je onder de collectieve verzekeringen. De bondscontributie KNGU is onderdeel van de contributie die je betaalt aan OKK Dordrecht.

Ledenadministratie
Bij vragen over contributie(betalingen), in- en uitschrijvingen en/of wijzigingen van lessen kun je terecht bij mevrouw Jos van der Weijden. Contact: 078-6511424, ledenadministratie@okkdordrecht.nl, Remmerstein 85, 3328 BR Dordrecht.

Meer informatie
Informatie over de lessen en/of activiteiten kun je krijgen bij het secretariaat van OKK Dordrecht via 06-36312406 of via e-mail info@okkdordrecht.nl.

Opzegging lidmaatschap
Kijk voor het opzeggen van het lidmaatschap op onze pagina uitschrijven.

Stichting Leergeld
Veel kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen met sportactiviteiten. Stichting Leergeld helpt deze kinderen om wel te kunnen sporten. Kijk voor meer informatie op www.leergelddrechtsteden.nl. Let op! Wanneer je een aanvraag doet bij Stichting Leergeld, dien je ook een inschrijving bij OKK Dordrecht te doen door middel van onderstaand formulier.

Aanmelden

Door op ‘verder’ te klikken kom je in een scherm van Buckaroo waar je de machtiging tot automatische incasso afgeeft aan de vereniging, waarmee je de inschrijving definitief bevestigd. Indien het in te schrijven verenigingslid minderjarig (jonger dan 16 jaar) is, dient de bevestiging en machtiging tot automatische incasso te worden gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger.