Door op ‘verder’ te klikken kom je in een scherm van Buckaroo waar je de machtiging tot automatische incasso afgeeft aan de vereniging, waarmee je de inschrijving definitief bevestigd. Indien het in te schrijven verenigingslid minderjarig (jonger dan 16 jaar) is, dient de bevestiging en machtiging tot automatische incasso te worden gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger.