8 januari 2024

Nieuwjaarsreceptie en hulde aan trouwe leden

Afgelopen zondag  was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van OKK Dordrecht. Hierin sprak voorzitter Leny Hamers haar beste wensen uit, niet alleen namens haarzelf, maar ook namens haar medebestuursleden. Traditioneel werd tijdens deze gelegenheid teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt op de toekomst.

De oproep voor nieuwe vrijwilligers bleek succesvol, met een dankbare vermelding voor de huidige vrijwilligers die de vereniging altijd krachtig ondersteunen. Ook hebben drie nieuwe bestuursleden zich aangesloten.

Op sportief gebied boekte OKK afgelopen jaar diverse successen, waaronder diverse prijzen voor de selecties van de jazzdance en hiphop. Ook hebben de dames van de Jazzfit 40+ weer op het wereldwijde event Gymnaestrada gestaan. Verder was er lof voor de jeugd, enthousiaste trainsters, evenals voor de diverse commissies die met veel plezier activiteiten organiseren.

Ook werd er gekeken naar het komend seizoen vol sportiviteit. Zo is de Ritmisch Gym dit seizoen weer gestart met wedstrijden en is OKK een turnselectie rijker.

OKK heeft veel aan PR gedaan in stad Dordrecht waarin een van de laatste activiteiten was bij het uitreiken van de Zorgawords in het Albert Schweitzerziekenhuis.

Tot slot werden de leiding, vrijwilligers en medebestuursleden bedankt, waarbij er speciale waardering werd uitgesproken voor Anja Schippers 60 jaar  en Annemiek Hemmes, die 40  jaar betrokken zijn bij OKK. Anja werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor OKK. Zo is Anja betrokken geweest bij de jeugdcommissie en heeft verschillende functies in het bestuur gehad. Zij was ook een actief jury lid in de turnwereld. Annemiek werd bedankt voor haar inzet bij de Gymnaestrada’s optredens, Sint/Kerst-organisatie en als leidster van de jongensturn van OKK.

Vier dames worden nog in het zonnetje gezet in de les en krijgen daar de speldjes van de KNGU en de bloemen niet te vergeten. Dit zijn C de Boef 60 jaar lid, mevrouw B Verhoef 60 jaar lid, Mevrouw H. de Heer 50 jaar lid en Mevrouw J. Poshumus 40 jaar lid. Het bestuur van OKK is erg blij met zoveel trouwe leden.

De toekomst van OKK lijkt met deze positieve benadering en betrokkenheid van haar leden, vol vertrouwen tegemoet te gaan op naar 2024.