18 december 2021

Verlenging avondlockdown en contributieverlaging

Op 14 december heeft de regering besloten dat de avondlockdown wordt verlengd tot en met vrijdag 14 januari 2022. Tot die datum kunnen we na 17.00 uur nog geen lessen in de zalen geven.

Lessen na de kerstvakantie

Voor OKK Dordrecht gaan we kijken wanneer we de lessen weer kunnen opstarten na de kerstvakantie. Dit wordt wel een puzzel, omdat we moeten kijken naar beschikbare leiding en zalen. Er is ook nog kans dat er strengere maatregelen komen wegens de Omikron-variant van het coronavirus.

Contributieverlaging

Als vereniging zijn wij niet verplicht om de inning van de contributie te stoppen, als er geen lessen kunnen worden gegeven. Vele sportverenigingen nemen het standpunt in, dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.

Het bestuur van OKK Dordrecht wil wel aan het belang van de leden denken en enige coulance naar haar ouders en leden geven. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met de doorlopende kosten voor de vereniging.

Daarom heeft het bestuur besloten om de contributie met ingang van 1 januari 2022 te verlagen naar € 7,00 per maand per lid, ongeacht het aantal normale lessen in de week.

Als we weer normaal les kunnen geven, betalen leden weer het normale bedrag, vanaf de datum dat de lessen weer beginnen.

De contributie van € 7,00 wordt collectief doorgevoerd en zal  – zoals gebruikelijk –  automatisch worden geïnd.