12 januari 2021

Verlenging Corona maatregelen tot begin april 2021

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. is bekend gemaakt, dat de Corona maatregelen worden verlengd tot begin april a.s..

Dit houdt in, dat de lessen helaas nog niet opgestart kunnen worden.

Contributieverlaging

Als vereniging zijn wij niet verplicht, om de inning van de contributie te stoppen, als er geen lessen kunnen worden gegeven, maar willen wij toch in het belang van onze leden denken.

Ondanks de doorlopende kosten voor de verenging, heeft het bestuur besloten, om de contributie over de maand februari 2021 te verlagen naar € 7,00 per maand, per lid, ongeacht het aantal lessen, die een lid normaliter per week traint.

Of de contributie ook over de maand maart 2021 aangepast zal worden, is afhankelijk van het wel of niet versoepelen van de maatregelen,  na de verlenging.

Hierover zal het bestuur dan ook pas later, een besluit over kunnen nemen.

Wilt u – als steun aan de vereniging – een vrijwillige bedrage storten, dan zijn wij u uiteraard zeer dankbaar.  Deze kunt u zelf over maken, op rekeningnummer NL 40 INGB 0002 9035 77 t.n.v. Dordrechtse Turnclub Oefening kweekt kracht.

Graag onder vermelding van de voor- en achternaam van het lid/bijdrage Corona

Actuele informatie

Wij proberen actuele informatie over de Corona maatregelen, zo snel mogelijk via e-mail te verspreiden.

Wij willen u verzoeken, om ons zo snel mogelijk te informeren, als u een nieuw e-mail adres heeft.

Ook proberen wij actuele informatie heel snel via onze website te delen. Houdt deze dan ook regelmatig in de gaten!

Daarnaast willen wij graag dat onze leden, ouders en vrienden betrokken blijven en zullen wij, waar mogelijk, online lessen geven en berichten, filmpjes delen, via onze Social media kanalen Facebook en Instagram.

Wij hopen iedereen snel, in goede gezondheid, terug te zien, als de lessen weer worden opgestart.