18 november 2020

We mogen weer!

Nu niet alleen landelijk, maar ook in onze regio, het aantal Corona-besmettingen afneemt en de gedeeltelijke Lock down is opgeheven, heeft het bestuur besloten dat we weer kunnen gaan sporten.

De lessen zullen m.i.v. 19 november 2020 worden gestart met inachtneming van onderstaande regels:

 • Ouders/verzorgers/begeleiders blijven buiten wachten (ook geen gebruik van het toilet);
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.;
 • Kleedkamers zijn buiten gebruik, dus thuis omkleden en alleen schoenen wisselen in de zaal;
 • Leden maken zo min mogelijk gebruik van de toiletten;
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig;
 • Bij wisseling van de les, eerst de ene groep naar buiten, dan de volgende groep pas naar binnen;
 • Bij Corona gerelateerde klachten (ongeacht leeftijd) blijf je thuis en kom je niet trainen;
 • Hoe gezellig ook: blijf na de les niet hangen bij de sport locatie, maar verlaat deze direct na afloop van de les;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen.

Lesgroepen van 18 jaar en ouder trainen met een maximum van 4 personen per groepje (ook wel bubbel genoemd). Hierbij geldt een maximum van 30 personen (inclusief leiding) per zelfstandige ruimte.

Er mogen in de zaal met meerdere “bubbels” getraind worden, als:

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • de groepjes niet mengen.

Het is belangrijk, dat de groepjes van 4 sporters, iedere training, zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt. Zo wordt de kans op besmetting verkleind!

Meer informatie over de spelregels voor sport, kunt u o.a. vinden op de site van de rijksoverheid, via deze link.