OKK DORDRECHT

Algemene informatie en lesinformatie
Overkerk 37
3328 LM Dordrecht
06-36312406
info@okkdordrecht.nl

Verenigingsmanager
Janneke Hamers
06-28284677
janneke@okkdordrecht.nl

Bestuur
bestuur@okkdordrecht.nl

Leny Hamers
Voorzitter
06-36312406
voorzitter@okkdordrecht.nl

Ledenadministratie voor in- en uitschrijven
Remmerstein 85
3328 BR Dordrecht
078-6511424
leden@okkdordrecht.nl

Contributieadministratie
078-6511424
contributie@okkdordrecht.nl

Vertrouwenspersoon
Mirjam Zwiers
m.zwiers@okkdordrecht.nl

Kamer van Koophandel
40322444

ING Bank IBAN
NL40 INGB 0002 9035 77