OKK DORDRECHT

  Algemene informatie en lesinformatie
  Overkerk 37
  3328 LM Dordrecht
  06-36312406
  info@okkdordrecht.nl

  Verenigingsmanager
  Janneke Hamers
  06-28284677
  janneke@okkdordrecht.nl

  Bestuur
  bestuur@okkdordrecht.nl

  Leny Hamers
  Voorzitter
  06-36312406
  voorzitter@okkdordrecht.nl

  Ledenadministratie voor in- en uitschrijven
  Remmerstein 85
  3328 BR Dordrecht
  078-6511424
  leden@okkdordrecht.nl

  Contributieadministratie
  078-6511424
  contributie@okkdordrecht.nl

  Vertrouwenspersoon
  Mirjam Zwiers
  m.zwiers@okkdordrecht.nl

  Kamer van Koophandel
  40322444

  ING Bank IBAN
  NL40 INGB 0002 9035 77