Contributieverlaging

Als vereniging zijn wij niet verplicht, om de inning van de contributie te stoppen, als er geen lessen kunnen worden gegeven, maar willen wij toch in het belang van onze leden denken.

Ondanks de doorlopende kosten voor de verenging, heeft het bestuur besloten, om de contributie over de maand april 2021 te verlagen naar € 7,00 per maand, per lid, ongeacht het aantal lessen, die een lid normaliter per week traint.

Of de contributie ook over de maand april 2021 aangepast zal worden, is afhankelijk van het wel of niet versoepelen van de maatregelen, na de verlenging.

Hierover zal het bestuur dan ook pas later, een besluit over kunnen nemen.

Ondersteuning

Wilt u – als steun aan de vereniging – een vrijwillige bedrage storten, dan zijn wij u uiteraard zeer dankbaar.

Deze kunt u zelf over maken, op rekeningnummer NL 40 INGB 0002 9035 77 t.n.v. Dordrechtse Turnclub Oefening kweekt kracht.

Graag onder vermelding van de voor- en achternaam van het lid/bijdrage Corona.

Actuele informatie

Wij proberen actuele informatie over de Corona maatregelen, zo snel mogelijk via e-mail te verspreiden. Wij willen u verzoeken, om ons zo snel mogelijk te informeren, als u een nieuw e-mail adres heeft.

Ook proberen wij actuele informatie heel snel via onze website te delen. Houdt deze dan ook regelmatig in de gaten!

Daarnaast willen wij graag dat onze leden, ouders en vrienden betrokken blijven en zullen wij, waar mogelijk, online lessen geven en berichten, filmpjes delen, via onze Social media kanalen Facebook en Instagram.

Wij hopen iedereen snel, in goede gezondheid, terug te zien, als de lessen weer worden opgestart.

Corona coördinator

Vanuit het bestuur is een corona coördinator aangesteld. Deze is de centrale contactpersoon voor de gemeente Dordrecht (sportbedrijf), de KNGU en externe partners van OKK Dordrecht.

De corona coördinator zorgt er voor dat binnen de vereniging aan alle regelgeving en voorwaarden wordt voldaan die door de Nederlandse overheid en het RIVM gesteld zijn.

Terug uit code oranje gebied?

Wij benadrukken dat je bij terugkomst uit een gebied (land) waar code oranje geldt 10 dagen in thuisquarantaine moet blijven. Ben je 13 jaar of ouder? Dan ben je tijdens de periode van thuisquarantaine niet welkom bij de lessen. Deze maatregel geldt niet voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

Persconferentie 14 december

Vanwege het hoge aantal corona besmettingen heeft de Nederlandse overheid besloten tot een lockdown. Dit betekend voor de sportsector dat verenigingen tijdelijk de deuren moeten sluiten tot 19 januari 2021.

Een overzicht van alle geldende maatregelen kunt u terug vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hygiëne voorschriften lessen

Heb je klachten en ben je ouder dan 13 jaar? Blijf dan thuis.
Kinderen tot en met 12 jaar die verkouden zijn, beginnende keelpijn hebben mogen gewoon naar de les.

Ben je ouder dan 13 en heb jij of één van je huisgenoten de afgelopen 24 uur één van de volgende (milde) symptomen: neusverkouden, hoesten, benauwdheid en/of koorts dan moet je thuis blijven!

Als iemand positief getest is, blijf je thuis. Volg hierin het advies van de GGD.

  1. Wij schudden geen handen.
  2. Houdt 1,5 meter afstand (18+).
  3. Hoest en nies in je elleboog.
  4. Was vaak je handen (20 sec.).
  5. Gebruik papieren (zak)doekjes.
  6. Vermijd aanrakingen in het gezicht.
  7. Neem je eigen bidon of drinkflesje gevuld mee om uit te drinken.

Risicogroepen
Sporters boven de 70 jaar en met chronisch / onderliggende aandoeningen dienen zelf het risico in te schatten of zij mee kunnen doen met de lessen en of zij zich in de sportzalen kunnen begeven.

Beslisboom leiding OKK Dordrecht

Leiding mag leden, die bij aanvang of tijdens de les/activiteit klachten hebben zoals; neusverkoudheid (loopneus, niezen, keelpijn, hoesten/kuchen), benauwdheid, verhoging/koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak naar huis sturen of apart zetten in afwachting van de ouders/verzorgers die het lid komen ophalen van de les.

Bij jeugdleden tot en met 13 jaar zal, door de leiding, telefonisch contact met de ouders/verzorgers worden opgenomen met het dringende verzoek om hun kind op te komen halen of om te melden dat hun kind naar huis is gestuurd wegens klachten (het laatste in geval het kind zelfstandig naar de les is gekomen).