DIT ZIJN WIJ

OKK Dordrecht kan met haar ~140 jarig bestaansrecht terugkijken op een rijke geschiedenis, maar is ook een vereniging, die vooruit kijkt naar de toekomst. Zo heeft de vereniging inmiddels een zeer ruim en gevarieerd lesaanbod in de disciplines Ritmische gymnastiek, Turn en Dance op zowel recreanten- als selectieniveau.

OKK Dordrecht is een gezellige vereniging met inmiddels circa 600 leden. Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als voor de volwassen leden. Zo is het bijvoorbeeld traditie geworden om met een grote groep leden de avondvierdaagse te lopen.

Daniqueleiding dance

Evaleiding dance

Anjaleiding RG

Yasmineleiding dance

Yvonneleiding dance

Jaimyleiding dance

Amberleiding dance

Saraleiding dance

Manonleiding gymfit dames en dance

Lorrainleiding dance

Rutgerleiding turn

Dafnileiding dance

Asheenialeiding dance

Priscillaleiding hiphop

Lucindaleiding nijntje en dance

Marcelaleiding RG

Naomyleiding dance

Denizialeiding dance

Anoukleiding turn

Jannekecoördinator dance & verenigingsmanager

Quintyleiding dance

Anoukleiding dance

Renéleiding gymfit heren

Anoukleiding dance

Esmeeleiding dance

Marcelleiding dance

Maritleiding turn

Historie

OKK werd lang geleden, in 1880, opgericht. De vereniging heeft een lange en rijke geschiedenis met één rode draad: Oefening kweekt kracht!

De tijdsgeest waarin OKK ontstond

Er zijn in Dordrecht echt karakteristieke plekjes waarvan de naam alleen een gehele serie gedachten en 1890 rustpose bij knotsoefening herinneringen loswoelt. Zo is “Het Stek” de plaats, die voor elke gymnast, actief of in ruste, bijzondere bekoring heeft. Daar staat een gymnastieklokaal, dat uiterlijk niet veel bewondering afdwingt en waarvan de inrichting ook wel iets te wensen overlaat, maar dat een schat herinneringen bergt van blijde levenslust, van toenemende lichaamskracht, van trouwe vriendschap, al “turnende” opgedaan. Daar is ook de bakermat van “Oefening Kweekt Kracht”, daar was het dat “Faille” de scepter zwaaide.

A. de Milde la Faille, verbonden aan de inrichting van onderwijs, als ….. ja, als wat? Hij was geen leraar, maar wist toch bij de pupillen zoveel liefde voor de gymnastiek aan te kweken en hij kon hen daarin zo enthousiast voorgaan en bijstaan, dat men zich onder zijn leiding verenigde tot een turnclub. De tijden waren hem dan ook wel gunstig. De woelingen die de eerste helft van de 19e eeuw besloten, waren opgelost in een meer moderne ontwikkeling van politiek en religie, en werden ook opvoeding en ontspanning in andere banen geleid. De bloeitijd van sociëteiten was ten einde, de conventionele verhoudingen gingen aftakelen, men wisselde het nauwe keurslijf voor een vlot colbertje, men ging zijn vermaakt zoeken in lichaamsontwikkeling, in zalen en op buitenveld. Het Amsterdamse Gymnastiek Verbond kreeg ook in Dordrecht aanhang.

De oprichting van OKK Dordrecht

Naast de Dordrechtsche Turn-Club (D.T.C.) werd in 1880 “Oefening Kweekt Kracht” (O.K.K.) opgericht. De heer Th.F.W. Burger werd de eerste voorzitter en de onder diens bestuur zijn de moeilijkheden der beginjaren glansrijk overwonnen en werd de naam OKK een goede klank bezorgd in Dordrecht, als in plaatsen waar aan Turnfeesten werd deelgenomen. De leiding van de vereniging berustte bij de heer de Milde de la Faille, later bijgestaan en opgevolgd door de heer J. Hellemans, totdat in 1883 zich te Dordrecht vestigde de heer J.J. Sonne uit Delft, die als Directeur van O.K.K. werd benoemd. Deze volijverige turnleraar wist zijn heilig vuur over te brengen op zijn leden en zijn O.K.K.’ers op menig turnfeest tot overwinning te leiden. Naast een herenafdeling werd ook een afdeling dames opgericht, de leiding hiervan berustte bij mejuffrouw J. Berkhout.

OKK bestaat 50 jaar

DFC Terrein aan de Markettenweg

Met voorzitter de heer Kriens

Gymnastiekklas rond 1943

135 jaar OKK Dordrecht – 28 augustus 2015

Optreden in Schouwburg Kunstmin

Bestuur

Binnen OKK Dordrecht zijn er 6 betrokken bestuursleden actief, die de vereniging een warm hart toedragen. Organisaties hebben sturing nodig en het bestuur neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Daaronder verstaan we alles wat nodig is om de vereniging, gezien de doelstellingen en activiteiten, te laten functioneren. Het bestuur heeft bij het besturen een eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur mag en móet datgene doen wat in het belang van de vereniging is, zoals bijv. een toekomstvisie ontwikkelen. Het bestuur zal ook de meer formele contacten met de buitenwereld onderhouden, of dat nu de bond of de gemeente is.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: Leny Hamers
Secretaris: Karin Nicodem
Penningmeester: Vacant
Bestuursleden: Jos van der Weijden
Kirsten Hazewindus
Peter van Toer
Shireen Gulzar

Het bestuur is per e-mail te bereiken via: bestuur@okkdordrecht.nl.

Het bestuur is telefonisch te bereiken op nummer 06-36312406

 

Prijzen

De gymnasten en dansers van OKK Dordrecht hebben in de loop der jaren tal van prijzen gewonnen. Hier vind je een overzicht van de recente prestaties.

Voorrondes NK Jazzdance: C13 1e plaats

 

Ritmisch Gymnastiek: junioren lint – Goud, benjamins hoepel – Zilver, junioren hoepel – 5e plaats

Hiphop: D-Terminate – Goud, D-Dynamite – Zilver

Jazzdance: A19 – Zilver, B16 – 4e plaats

Team OKK Dordrecht

Vrijwilligers

Binnen OKK zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn we uiteraard heel blij mee zijn. Wil je ook een steentje bijdragen, graag! Helpende handen zijn altijd welkom, ongeacht welke hulp je kunt bieden en je beschikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan deel uitmaken van een commissie, iets timmeren, een uurtje sjouwen of opbouwen, kleding naaien, enz. Je kan je interesse en eventuele vragen of opmerkingen over het vrijwilligerswerk kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@okkdordrecht.nl.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit leiding, leden en ouders en houdt zich bezig met het organiseren en promoten van activiteiten voor onze Jeugdleden, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de OKK Jeugddag en de avondvierdaagse. Daarnaast houdt de jeugdcommissie zich bezig met het werven van leden voor de vereniging.