OKK Dordrecht kan met haar 140-jarig bestaan terug kijken op een rijke geschiedenis, maar is ook een vereniging die kijkt naar de toekomst.
OKK heeft inmiddels een zeer ruim en gevarieerd lesaanbod in de disciplines ritmische gymnastiek, turnen en dance, op zowel recreanten- als selectieniveau.

OKK Dordrecht is een gezellige vereniging met inmiddels circa 600 leden. Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als de volwassen leden.

 

Team OKK Dordrecht

Leiding en hulpleiding

Bij OKK is er een grote groep aan leiding en hulpleiding actief, verdeeld over de verschillende disciplines. De leiding is er om leden te ondersteunen in hun individuele ontwikkeling en groei, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat leden leren in een groep of team samen te werken. Met elkaar werk je aan je doelen, waarbij je tegelijkertijd ook nog een leuke tijd hebt!

Vrijwilligers

Binnen OKK zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Wil je ook een steentje bijdragen? Helpende handen zijn altijd welkom, ongeacht welke hulp je kunt bieden of je beschikbaarheid. Zo kan je bijvoorbeeld deel uitmaken van een commissie, iets helpen versjouwen of opbouwen, kleding naaien, en veel meer. Interesse of vragen/opmerkingen? Stuur een mail naar info@okkdordrecht.nl.

JannekeLeiding jazzdance

JackLeiding hiphop

EsmeeLeiding jazzdance, turnen en combiles

LenteLeiding RG

JasonLeiding combiles turnen & calisthenics

IndyLeiding jazzdance en turnen

NoaLeiding jazzdance

ZoëLeiding jazzdance

RaquelLeiding RG

EvaLeiding jazzdance

DafniLeiding jazzdance

LucindaLeiding jazzdance, peuter en kleuter & aangepast sporten

AnoukLeiding jazzdance

DaniqueLeiding jazzdance

LorrainLeiding jazzdance, BBB-les & aangepast sporten

AnjaLeiding RG

NerenaLeiding RG

MarcelLeiding jazzdance

MarianneLeiding RG

SuzanneLeiding turnen

AnoukLeiding jazzdance

MadeliefLeiding hiphop

MarcelaLeiding RG

Het Bestuur

Verenigingen hebben sturing nodig en het bestuur neemt daarbij een belangrijke rol tot zich. Onder sturing verstaan we alles wat nodig is om de vereniging, gezien de activiteiten en doelstellingen, te laten functioneren. Het bestuur heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid en zal altijd datgene doen wat in het belang van de vereniging is. Het bestuur heeft en onderhoudt hierbij ook de meer formele contacten met de buitenwereld.

Binnen OKK Dordrecht zijn er 6 bestuursleden actief, die de vereniging een warm hart toedragen. De bestuurssamenstelling is:

Voorzitter: Leny Hamers
Secretaris: Karin Nicodem
Penningmeester: Vacant
Bestuursleden: Jos van der Weijden
Kirsten Hazewindus
Monique Roskam
Peter van Toer
Shireen Gulzar

Het bestuur is per e-mail te bereiken via: bestuur@okkdordrecht.nl.

Het bestuur is telefonisch te bereiken op nummer 06-36312406

Historie

OKK werd lang geleden opgericht, in 1880. De vereniging heeft een lange en rijke geschiedenis met één rode draad: oefening kweekt kracht!

Het ontstaan van OKK Dordrecht

Er zijn plekken in Dordrecht waarvan alleen al de naam herinneringen los maakt bij mensen. Zo is ‘Het Stek’ een plaats die voor vele gymnasten, actief of in ruste, een bijzondere plek in het hart heeft. Dit is namelijk een gymnastieklokaal, wat een schat qua herinneringen heeft en mensen terug laat denken aan een tijd van blijde levenslust, toenemende lichaamskracht en trouwe vriendschappen, wat zij al turnend hebben opgedaan. ‘Het Stek’ heeft voor OKK dan ook een belangrijke plek in het hart. Hier ligt namelijk de oorsprong van ‘Oefening Kweekt Kracht’.

A. de Milde la Faille, verbonden aan de inrichting van onderwijs, als ….. ja, als wat? Hij was geen leraar, maar wist toch bij de pupillen zoveel liefde voor de gymnastiek aan te kweken, waarin hij hen daarin zo enthousiast kon bijstaan, dat men zich onder zijn leiding verenigde tot een turnclub. De tijden waren hem dan ook wel gunstig. De woelingen die de eerste helft van de 19e eeuw besloten, waren opgelost in een meer moderne ontwikkeling van politiek en religie, waardoor ook opvoeding en ontspanning in andere banen werden geleid. Zo ging men zijn vermaak zoeken in lichaamsontwikkeling, op het buitenveld of in zalen. En zo kreeg het Amsterdamse Gymnastiek Verbond ook in Dordrecht aanhang.

De oprichting van OKK Dordrecht

In 1880 werd ‘Oefening Kweekt Kracht’ officieel opgericht. De heer Th.F.W. Burger werd hierbij de eerste voorzitter. Met hem als voorzitter heeft het bestuur de moeilijkheden in de beginjaren glansrijk overwonnen, waardoor de naam OKK op een positieve wijze bekend werd binnen Dordrecht. De leiding van de vereniging berustte bij de heer de Milde de la Faille, later bijgestaan en opgevolgd door de heer J. Hellemans.
Totdat in 1883 de heer J.J. Sonne als directeur van OKK werd benoemd. Deze gedreven turnleraar wist zijn passie over te brengen bij zijn leden en zijn OKK’ers op menig turnfeest tot overwinning te leiden. Naast een herenafdeling werd toen ook een afdeling voor dames opgericht, de leiding hiervan berustte bij mejuffrouw J. Berkhout.

OKK bestaat 50 jaar

DFC Terrein aan de Markettenweg

Met voorzitter de heer Kriens

Gymnastiekklas rond 1943