Wij vinden het jammer dat je het lidmaatschap van OKK Dordrecht wilt beëindigen. Uiteraard gaan we dit regelen.

  Voor recreanten geldt dat het lidmaatschap per maand opgezegd kan worden, met een opzegtermijn van 3 maanden. Selectieleden kunnen alleen aan het einde van het seizoen het lidmaatschap beëindigen. Bij beëindiging per einde van het seizoen geldt een opzegtermijn van één maand.

  Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging, waarin ook is aangegeven of er nog contributie verschuldigd is.

  Je lidmaatschap opzeggen kan op de volgende manieren:

  • Online: gebruik het formulier op deze pagina
  • E-mail: stuur een e-mail aan ledenadministratie@okkdordrecht.nl
  • Post: stuur een brief naar:
   Ledenadministratie OKK Dordrecht
   Mevrouw Jos van der Weijden
   Remmerstein 85
   3328 BR  Dordrecht

  Mondelinge opzegging bij de leiding is niet mogelijk. 

  Bedankt dat je lid was van OKK,

  tot ziens!